Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler ve Konaklama Tavsiyeleri

Şanlıurfa Gezi Rehberi - Lebego1.Com

Şehrin ziyaretçilerini bir masal diyarında hissettiren genel atmosferinin yanı sıra, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Göbekli Tepe, hikayesi ile kutsanmış olan Şanlıurfa Balıklı Göl, kiliseden çevrilmiş eşsiz mimariye sahip camileri, sular altında kalan antik kenti Halfeti, bereketli toprakları ile dikkat çeken Harran Ovası ve Tektek Dağları Milli Parkı, Şanlıurfa gezilecek yerler listesinin başında gelmektedir. Sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerle misafirlerini mistik bir yolculuğa davet eden Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en fazla ziyaret edilen kentlerinden biri. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınağı Göbeklitepe’nin bulunduğu Şanlıurfa’da yerleşim Cilalı Taş Devri’ne kadar uzanıyor.Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Şanlıurfa; Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve Suriye ile komşu. Türkiye’nin en büyük yedinci ili olan kent, iki milyonu aşan nüfusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli şehirlerinden biri.Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, hem tarihi yapıları hem de doğal güzellikleri ile dünya çapında üne sahip olmuş bir ildir. Şehrin özellikle tarihi yapılar açısından oldukça geniş alternatifler sunuyor olması, Urfa gezilecek yerler planı için en az iki gün ayrılmasını gerektirmektedir.

Şanlıurfa’da Mutlaka Gezilecek Yerler

Pek çok medeniyetin beşiği olan Şanlıurfa, özellikle tarih ve kültür seyahatlerini sevenlerin mutlaka gezip görmesi gereken şehirlerden biri. Mistik havası ve farklı atmosferi ile sizi hemen içine çeken şehirde tarihi ve doğal güzelliklere hayran kalacaksınız. İşte, Şanlıurfa’da görülmesi gereken yerleri sizler için listeledik.

Balıklı Göl

Şanlıurfa ilini ziyaret eden herkesin mutlaka gittiği yerlerden biri olan Balıklı Göl, Şanlıurfa merkezinde yer almaktadır. Bu gölde yer alan balıklar halk tarafından kutsal kabul edilmekte ve korunmaktadır. Dini önemi ve doğal güzelliği ile Şanlıurfa gezilecek yerler listesine dahil edilmiştir.Şanlıurfa Balıklı Göl’ün derinliği 3,5 metre, uzunluğu ise 150 metredir. Gölde yetişen sazan balıklarını avlamak kesinlikle yasaktır. Hz. İbrahim’in tek tanrılı dini yayma mücadelesine tanıklık eden bu gölün rivayete göre bir de hikayesi bulunmaktadır. Hikayesi hakkında detaylı bilgi, yerli halktan öğrenilebilmektedir.Hz. İbrahim tek tanrı inancını savunmaya başlamış ve devrin hükümdarı Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi’nin bulunduğu tepeden ateşe atılmıştır. Bu anda Allah-u Teala tarafından “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol.” (Enbiyâ Suresi 69. Ayeti Meali) emri verilmiş, ateş suya, odunlar ise balığa dönüşmüştür. Hz. İbrahim, bir gül bahçesinin içerisine sağ olarak düşmüştür. Düştüğü yer ise Halil ür Rahman Gölü’dür. Nemrut’un kızı Zeliha’da Hz. İbrahim’e inanmış ve bu nedenle o da ateşe atılmıştır. Onun düştüğü yerde ise Ayn Zeliha Gölü oluşmuştur.Şanlıurfa Balıklı Göl’ün çevresi çok sayıda tarihi yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan ilki Urfa Kalesi’dir. Urfa Kalesi, Balıklıgöl Platosu üzerinde yer almaktadır. M.Ö. 9500 yılında kurulan bu plato neolitik bir yaşam höyüğüdür. Kalenin çevresinde yapılan kazı çalışmalarında 11.500 yıllık bir balık heykeli ortaya çıkarılmıştır. Bu heykel Şanlıurfa Müzesi’nde sergilenmektedir.

Göbekli Tepe

Göbeklitepe, insanlığın ilk tapınak yeri olma özelliğine sahiptir. 12 bin yıl önce yerleşimin başladığı bu bölge, Şanlıurfa merkezine yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik köyü yakınlarında yer almaktadır. 2018 yılı itibariyle UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne alınmıştır. Şanlıurfa gezilecek yerler listesinde ilk sıralara dahil edilmelidir.Mısır Piramitleri’nden 7500 yıl daha önce kurulmuş olan Göbekli Tepe, Neolitik Dönem’den izler taşımaktadır. Aynı zamanda insanlığın ilk inanç merkezi olmasından dolayı dünya çapında bir öneme sahiptir. Bölgede 20 adet tapınak bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda henüz 6 tanesi ortaya çıkartılabilmiştir.Göbekli Tepe’nin yapımı sırasında 60 tona yakın ağırlığa sahip taşlar kullanılmıştır. Yapıldığı dönemde el arabasının olmayışı ve bu taşların insan gücüyle taşınmış olması önemli ve dikkat çekici bir noktadır. Göbekli Tepe’de dikkat çeken bir diğer nokta da, 3 boyutlu hayvan figürleridir. Yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan sütunların üzerinde bu hayvan figürlerine rastlanmaktadır. Bu tasvirlerin yıllar boyu yer altında kalmasına rağmen bozulmamış olması ilginçtir. Sütunların neden gömüldüğü ise bilinmemektedir.Yapılan kazı çalışmalarında buğdayın ilk yetiştirildiği bölgenin de Göbekli Tepe olduğu anlaşılmıştır. Bölgede yapılan törenlerin, kan ve su gibi sıvılar ile yapıldığı ise tapınağın zemininin özellikle su geçirmez olarak inşa edilmesinden anlaşılmaktadır. Göbekli Tepe, dünyanın en önemli olan arkeolojik buluntularından biridir. 2019 yılı Göbekli Tepe yılı ilan edilmiştir.

Harran

Kavşak ve yolların kavuştuğu yer olan Harran, medeniyetlerin doğduğu ve buluştuğu yerler arasındadır. Sadece ilçe merkezinde değil, bölgenin çevresinde de çok sayıda tarihi yapı ziyaretçilerini beklemektedir. Şanlıurfa gezilecek yerler planlamasında bir gününüzü alabilecek önemli yapılar arasındadır.Harran gezisi sırasında görülmesi gereken ilk yer, Harran Kalesi olarak değerlendirilmektedir. Bölgede görülmesi gereken ikinci adres ise Harran Höyüğü’dür. Bölgede 2003 yılından bu yana çeşitli kazı çalışmaları yapılmaktadır ve bu çalışmalar sonucunda çeşitli devirlere ait eserlere ulaşılmıştır. Kazılardan elde edilen eserler, Şanlıurfa Müzesi’nde sergilenmektedir. Dünyada kurulan ilk Harran Üniversitesi de buradadır. Sabiiler, Hıristiyan ve Müslüman gruplar, burada yer alan üniversitede önemli araştırmalar yapmıştır. Bu grupların içerisinde yer alan Sabiiler zamanla Müslüman olmuştur.7.ve 8.yüzyıl arasındaki dönemde, bu üniversitede tercümeye odaklanılmış ve İlk Çağ Yunan bilginlerinin eserleri, Arapçaya çevrilmiştir. Yunanca ve Süryanice eserlerin tercüme merkezi haline gelen Harran, din, astronomi, tıp, matematik ve felsefe alanında yapılan araştırmaları ile dikkat çekmektedir. Emevi Halifesi II. Mervan’ın Harran’ı ilk olarak başkent yapması ile burada yapılan çalışmalar da hız kazanmıştır.

Harran Evleri

Harran’la özdeşleşen diğer yapılar, kümbet evleridir. Bindirme tekniği ile yapılan külah kubbeleri ile dikkat çeken ve diğer bölgelerin tarihi evlerinden bu şekilde ayrılan Harran Evleri, Şanlıurfa gezilecek yerler listesinde yerli ve yabancı turistlerin en çok dikkatini çeken tarihi yapılar arasında yer almaktadır. Bu evlerin benzerleri Şanlıurfa – Birecik mevkii arasında da yer almaktadır ancak Harran’da yer alan evlerin bu evlerden farkı, kubbelerinde kerpiç haricinde tuğlanın da kullanılmış olmasıdır. Evlerin yapım döneminde kerpicin tercih edilmesinin nedeni, bölgenin çöl olmasıdır. Bu evler, yazın soğuk ve kışın ise sıcak olma özelliğine sahiptir. Değeri oldukça büyük olan bu tarihi yapılar 1979 yılında sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Haleplibahçe Mozaik Müzesi

Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Müzesi’nin yanında yer almaktadır. Şanlıurfa Belediyesi’nin alt yapı çalışması sırasında keşfedilen mozaikler, bölgede bir kazı çalışmasının başlatılmasına neden olmuş ve bölgenin yer altında Roma villalarına rastlanmıştır. Gezilecek yerler açısından en zengin müzelerden birisidir.Bu kazı çalışmaları sırasında elde edilen eserler, bu noktada kurulan Haleplibahçe Mozaik Müzesi’nde sergilenmeye başlamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde başka bir örneği bulunmayan Savaşçı Amazon Kraliçeleri’nin tasvirleri bu müzede sergilenmektedir. Bu eserlerin yanı sıra sergilenen tüm mozaikler hem malzeme açısından hem de yapım şekli açısından dünyanın en değerli mozaikleri arasında yer almaktadır. Detaylı bilgi için rehberler yardımcı olmaktadır.

Şanlıurfa Kalesi

Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı Dambak Tepesi’nde yer alan tarihi Urfa Kalesi, M.Ö. 2000 yılında inşa edilmiştir. Antik Dönem’de Osroene tarafından inşa edilen kaleye belirli aralıklarla eklemeler yapılmıştır. Tarihi açıdan önemli bir yere sahip kale, gezilecek yerler listesine dahil edilmelidir.Kale, bilindik bir şehir kalesinin mimarisine sahiptir ancak kale üstünde yer alan iki taş sütundan Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı rivayet edilmektedir ve bu nedenle tarihi açıdan önemli bir yer olarak oldukça dikkat çekmektedir.

Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi

Göbekli Tepe’nin bir modelinin yer aldığı Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, bu modelin haricinde, Babil, Hitit ve Asur dönemlerine ait tarihi eşyaları ile dikkat çekmektedir. Şanlıurfa müzesi olarak ziyaret edilmesi gereken tarihi ve güzel bir yer olarak ön plana çıkmaktadır.Müze içerisinde 73800 eser sergilenmektedir. Kazı eğitim alanına, 33 adet canlandırma alanına ve 14 adet sergi salonuna ev sahipliği yapmaktadır. Minik misafirlerinin de vakit geçirebileceği oyun salonuna sahip müzede, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz kafeterya da bulunmaktadır.

Halfeti Antik Kenti

Halfeti, M.Ö. 855 yılına uzanan büyük bir tarihe sahiptir. Tarih boyunca çeşitli medeniyetleri ağırlamış olan bölge, şehrin en önemli tarihi değerleri arasında yer almaktadır. Burada yetişen siyah gülleriyle meşhurdur. Günümüzde Fırat Nehri sularının altında kalmış bir antik kenttir.Yunanlar Urima, Süryaniler Kala Rhumeyta ve Araplar ise Katül Rum anlamına gelen isimleriyle anmıştır. Halfeti adını ise Bizans Dönemi’nde almıştır. GAP Projesi kapsamında yapılan Birecik Barajı nedeniyle su altında kalan bu antik kent, Şanlıurfa il merkezine 120 kilometre uzaklıktan başlamaktadır. En yakın yerleşim yeri ise Şanlıurfa il merkezine 7 kilometre mesafededir ve bu yakın bölge Karaotlak mevkii olarak anılmaktadır. Halfeti gezilecek yerler ve tarihi yapılar açısından oldukça zengin bir bölgedir. Bu yapıların başlıcaları, Aziz Nerses Kilisesi, Kantarma Mezrası, Rumkale ve Norhut Kilisesi’dir. Halfeti, Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısı sırasında “Cittaslow” yani sakin bir şehir ünvanına layık görülmüştür.

Tektek Dağları Milli Parkı

Tektek Dağları Milli Parkı, hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginliği ile Şanlıurfa ilinin gezilecek yerler listesindedir. Tarih boyunca birçok medeniyetin yaşadığı bu bölge, neredeyse her medeniyetten bir iz taşımaktadır. Sunduğu gezilecek yerler, farklı dönemlerde yolculuk yapıyormuş hissayatı yaratmaktadır.Milli parkın hemen yanında ve içerisindeki başlıca tarihi yapıları, Senem Mağarası, Suayip Şehri Harabeleri, Soğmatar Harabeleri’dir. Tarihi bir gezi yaparken aynı zamanda şehrin doğal güzelliklerinden de faydalanmak isteyen ziyaretçiler için oldukça uygun bir bölgedir. Gezilecek yerler açısından hem tarihi hem de doğayı bir arada sunmaktadır.

Sipahi Pazarı

Halıcılar ve kilimciler çarşısı olarak bilinen Sipahi Pazarı, Şanlıurfa Balıklıgöl Platosu içerisinde yer almaktadır. İçerisinde 30 adet taş dükkan bulunan pazar, dar bir yapıya sahiptir. Nahit taşı ile yapılan dükkanlar, yazın serin, kışın sıcak kalma özelliğine sahiptir. Sipahi Pazarı’nın en büyük özelliği, 400 yıldan bu yana her sabah saat 10’da dualar eşliğinde açılmasıdır. Hanın en yaşlı kişisi, her sabah elini Allah’a açarak, günün bereketli ve kazançlı geçmesine dua etmekte ve El Fatiha dedikten sonra herkesin Fatiha Suresi’ni okuması ile açılış gerçekleşmektedir. Hem gezilecek yerler hem de alışveriş yapılacak alanlar açısında zengin seçenekler sunmaktadır.

Tarihi Kapalı Çarşı

İstanbul ve Bursa’dan sonra kapalı çarşılar açısından en zengin şehir, tarihi Urfa olarak bilinmektedir. Osmanlı Dönemi eserleri arasında yer alan hanlar ve çarşılar, dönemin ticari merkezleri arasında bulunan Gümrük Han çevresine toplanmıştır. Şanlıurfa Tarihi Kapalı Çarşı, 1562 yılında Gümrük Han’a bitişik olarak inşa edilmiştir. 4 kapısı bulunan bedestenin, ana kapısı Han Önü Çarşısı’na, batı kapısı Sipahi Pazarı’na, kuzey kapısı Gümrük Han’a ve güney kapısı ise Pamukçu Pazarı’na açılmaktadır. Çarşı içerisinde bulunan dükkanlarda yöresel aksesuar ve giysiler satılmaktadır. Ayrıca Tarihi Kapalı Çarşı içerisindeki Bakırcılar Çarşısı, çeşitli bakır ürünlerinin satıldığı yerler arasındadır.

Fırfırlı Cami

Yapıldığı dönemde 12 Havari Kilisesi olarak inşa edilmiş Fırfırlı Cami, 1956 yılında kiliseden camiye çevrilmiştir. Şanlıurfa il merkezinde konumlandırılmıştır. Hıristiyanlık açısından büyük bir önem taşıyan Varak Haçı, 1092 yılında Van’dan bu kiliseye getirilmiştir. Kesme taştan, üç nefli bazilika planı ile yapılan yapının köşe kuleleri ve batı cephesinde yer alan taş işlemeleri oldukça dikkat çekici bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Taş bezemelerinin görünümünden dolayı Fırfırlı Cami adını almıştır.

Gümrük Hanı

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Urfa Sancakbeyi Halhallı Behram Paşa tarafından inşa edilen Gümrük Hanı, Şanlıurfa il merkezine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunmaktadır. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Yetmiş Hanı olarak belirtilmektedir.Osmanlı Dönemi’nde ticari faaliyetler için önemli bir yer olarak nitelendirilmektedir. Urfa taşı ile yapılan han, iki kattan oluşmaktadır. Günümüzde kafe ve yöresel alışveriş amaçlı ziyaret edilmektedir.

Bazda Mağaraları

Şanlıurfa iline bağlı Harran ilçesinde bulunan Bazda Mağaraları, ‘Albazdu’, ‘Bozdağ’ ve ‘Elbazde’ isimleriyle de bilinmektedir. Mağaralar, 13. yüzyılda taş ocağı olarak kullanılmıştır. Görsel açıdan en güzel taş ocağı olarak kabul edilmektedir.Abdurrahman el-Hakkâri, Muhammet İbn-i Bakır ve Muhammed el-‘Uzzar tarafından işletildiği, mağaraya ait bir kitabe üzerinde belirtilmiştir. Tarihi açıdan önemli ve güzel bir yer olarak nitelendirilmekte ve gezilecek yerler listesine dahil edilmektedir.

Şanlıurfa Günübirlik Gezilecek Yerler

Şanlıurfa, tarihi ve doğal güzellikleri ile mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasındadır. Şanlıurfa ilinin çevre bölgelerinde de günübirlik gezilecek yerler oldukça fazladır.

Zeugma Antik Kenti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yer alan Zeugma Antik Kenti, Şanlıurfa il merkezine 97 kilometre uzaklıktadır. Tepeler üzerine kurulu olan bu kent, Roma Dönemi’nde altın çağını yaşamıştır. İlk kurulduğu isim Selevkeia Euphrates’tir. Tam anlamıyla bir mozaik kenti olarak kabul edilebilecek Zeugma Antik Kenti’nde yer alan kalıntılarda mozaikler çok belirgin şekilde görülmektedir.

Veftane Kilisesi

Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde yer alan Veftane Kilisesi, Şanlıurfa il merkezine 98 kilometre uzaklıktadır. Gaziantep’te yer alan kilisenin yapım yılına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Dikdörtgen plana sahip kilisenin inşasında moloz taş kullanılmaktadır. Üzerinde kitabe yer almadığı için detaylı bilgi de edinilememektedir.

Atatürk Barajı

Adıyaman ile Şanlıurfa arasında kalan Atatürk Barajı, Şanlıurfa il merkezine 50 kilometre uzaklıktadır. Türkiye’nin en büyük barajı olmasının yanı sıra Fırat Nehri üzerinde kuruludur. Baraj çevresinde piknik alanları yer almaktadır. Ayrıca kürek, yelken ve sörf gibi aktiviteler de gerçekleştirilmektedir.Doğal şifa ve huzurun merkezi olan termal otellerde keyifli vakitler geçirebileceğiniz konaklama seçenekleri Urfa termal oteller sayfasında yer almaktadır.

Şanlıurfa’daki Festivaller

Şanlıurfa yıl boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Siz de seyahatinizde farklı deneyimlere kucak açmak isterseniz, bu etkinlik listesine mutlaka göz atın. İşte, Şanlıurfa’daki festivaller…

-Halfeti Meyve Yemekleri Festivali (Nisan)
– İsot Festivali (Eylül)
-Göbeklitepe Yarı Maratonu (Ekim)
-Şanlıurfa Gençlik Festivali (Ekim)
-Suruç Nar Festivali (Ekim)
-Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı (Kasım)
-Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı (Kasım)

Şanlıurfa, tarih amaçlı gezilerin yanı sıra, doğal güzellikleri, kutsal sayılan gölü, eşsiz lezzetleri ve çarşıları ile ziyaretçilerine eşi benzeri olmayan bir tatil sunmaktadır. Şanlıurfa, sahip olduğu bu kültürel özellikleri ile mutlaka gezilip görülmesi gereken iller arasında girmeyi başarmıştır. Ayrıca Şanlıurfa’da katılım sağlamanız gereken aktivite ve etkinlikler de oldukça fazladır.

Şanlıurfa’ya Ne Zaman Gidilir?

Yazları sıcak, kışları soğuk ve yağışlı geçen Şanlıurfa’da karasal iklim özellikleri hakim. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazla olan şehirde yıllık sıcaklık ortalaması 18 °C civarında seyrediyor.Ocak ve şubat en soğuk aylar olmakla birlikte kar yağışı nadir olarak gözlemleniyor. Kış aylarında termometreler en fazla 5-6 °C’yi gösterirken bahar aylarının gelmesi ile birlikte sıcaklıklar şehri keşfetmek isteyenler için ideal seviyelere ulaşıyor.Özellikle nisan ve mayıs ayları Şanlıurfa gezisi yapmak için en uygun zaman dilimini oluşturuyor. Bu aylarda sıcaklıklar 20-25 °C civarında seyrediyor. Yaz aylarında ise aşırı sıcaklar nedeniyle şehri gezmek zor olabiliyor.Temmuz ve ağustos Şanlıurfa’nın en sıcak ayları olurken termometreler 35 °C’yi gösterebiliyor. Sonbahar aylarında da bunalmadan gezebileceğiniz Şanlıurfa için en az dört günlük bir plan hazırlayabilirsiniz.

Şanlıurfa’da Ne, Nerede Yenir?

Güneydoğu Anadolu mutfağının en leziz örneklerini deneyebileceğiniz Şanlıurfa, gastronomi tutkunlarının vazgeçemediği şehirlerin başında geliyor. Kebap ve et yemekleri ile tam bir lezzet başkenti olan şehirde tatlılar da bir o kadar başarılı. İşte, Şanlıurfa’nın en ünlü lezzetleri…

Çiğ Köfte

İnce köftelik bulgurun özel baharat ve çeşnilerle zenginleştirilerek marulun içine ya da lavaşa sarılmasıyla servis edilen çiğ köfte, Şanlıurfa ile özdeşleşmiş lezzetlerden.

Urfa Kebabı

Koyun kıymasının özel harç ile karıştırılarak şişlere geçirilmesiyle yapılan Urfa Kebabı, kömür ateşinde ağır ağır piştikten sonra pide ile servis ediliyor. Urfa kebabı, ülkemizin en sevilen kebap çeşitleri arasında ilk sıralarda.

Kelle Paça

Kelle Paça Tüm Türkiye’de sunulan lezzetlerden biri de kelle paçadır. Et diyarı olan Şanlıurfa, sakatat çeşitleri açısından da oldukça zengin şehirlerden biridir. Bu nedenle şehirde hazırlanan kelle paçanın da tadı oldukça lezzetlidir.

Patlıcan Kebabı

Patlıcan Kebabı Şişlere bir patlıcan, bir köfte olarak dizilen ve bu şekilde pişirilen patlıcan kebabı, şehir halkı tarafından Balcanlı kebap olarak adlandırılmaktadır. Restoranlarda bu şekilde hazırlanan patlıcanlı kebap, evlerde patlıcanların tepsiye dizilmiş şekli ile hazırlanmaktadır. Bu lezzet de şehrin Birecik bölgesinin meşhur lezzetleri arasında yer almaktadır.

Billuriye ve Kadayıf

Urfa Kadayıfı Billuriye ve kadayıf, şehrin en meşhur tatlıları arasında yer almaktadır. Yapım şekilleri oldukça benzer olan bu iki tatlıdan billuriye, daha yoğun fıstık tadı ve yeşil rengi ile dikkat çekmektedir. Kadayıftan farklı olarak gül suyuyla tatlandırılmaktadır. Bu lezzetler genellikle dondurma ile sunulmaktadır.

Tepsi Kebabı

Közlenmiş patlıcan içerisine kıymalı köfte ve baharatlar ilave edilerek hazırlanan tepsi kebabı, domates sosu ile lezzetlendirilip fırında pişiriliyor. Tepsilerin şahı adı ile de anılan bu lezzet, mutlaka denemeniz gerekenler arasında.

Şıllık Tatlısı

Krep içerisine çekilmiş ceviz doldurularak üzerine şerbet dökülen şıllık tatlısı, hafif bir lezzet olmasıyla yılın her dönemi en çok tüketilen yöresel tatlılardan biri. Üzerine Antep fıstığı dökülen tatlı, lezzetini bir kat daha artırıyor.

Burma Kadayıfı

Burma kadayıfının içine ceviz eklenerek fırında kızartılan bu tatlı, üzerine şerbet konularak servis ediliyor. İsteğe göre kaymaklı dondurma ile de yenebilen lezzet özel günlerin vazgeçilmezi.

Şanlıurfa Restoran Önerileri

Geleneksel Urfa Yemekleri: Cevahir Han Restaurant, Altın Lokantası, Oduncu Et & Mangal, Ciğerci Aziz Usta
Ocakbaşı: Çağdaş Ocakbaşı, Osmanlı Ocakbaşı, Sembol Ocakbaşı
Kahveciler: Gümrük Han, Seyir Tepesi Cafe

Şanlıurfa’da Ne,Nereden Alınır? Şanlıurfa Alışveriş

Şanlıurfa’da alınabilecekler listesi içinde halı, kilim, bakır işleri, Urfa peyniri, isot, Urfa fıstığı, nar pekmezi ve şifalı bitkiler başı çekiyor. Gümrük Hanı, Bedesten, Sipahi Pazarı gibi adreslerden otantik eşyaları ve yöresel lezzetleri kolaylıkla satın alabilirsiniz. Şanlıurfa, tarihi çarşı ve pazarlar açısından oldukça zengin şehirler arasında yer almaktadır. Şehirde yer alan başlıca pazar ve çarşıları, Kazancı, Koltukçu, Sipahi ve Kasap Pazarı şeklinde sıralanmaktadır. Bu pazarlardan ve çarşılardan alınabilecek hediyelik ürünlerin başında ise dokuma kilim, halı, nargile, nargile gereçleri ve şark köşeleri yer almaktadır. Urfa City, Novada Park ve Piazza AVM ise şehrin önde gelen alışveriş merkezlerinden.Urfa içerisinde yer alan tarihi çarşılar ise hem alışveriş hem de gezi amacı ile yoğun ziyaret alan bölgeler arasındadır. Gümrük Han etrafında konumlanan çarşılardan biri olan Bedesten, ziyaretçilerine birbirinden farklı yaşmak ve ehram çeşitleri sunmaktadır.

İsot

Şanlıurfa ziyareti sırasında hem kendinize hem de sevdiklerinize satın alabileceğiniz lezzetlerin başında isot gelmektedir. Pul biberden daha acı olan bu baharatın anavatanı Şanlıurfa’dır. Çiğköftenin etini öldüren baharat olarak da bilinen isot, acı severlerin favori baharatı olurken, sağlık için faydalı olduğu da iddia edilmektedir. Eğer siz de acı severseniz, bu baharatın merkezine gelmişken satın almanız tavsiye edilmektedir.

Cevizli Pekmezli Sucuk

Şanlıurfa’da yetişen şire üzümü, önce pekmez daha sonra da cevizli sucuk yapımında kullanılmaktadır. Tamamen ev yapımı olan ve doğal şeker ihtiva eden bu ürünlere, şehrin her noktasında hizmet veren kuruyemişçilerden ulaşılabilmektedir.

Menengiç (Çitlembik)

Gaziantep ve Şanlıurfa’da yetişen çitlembik ağacının meyvelerinden hazırlanan kahvenin tadı oldukça farklıdır. Ağacın karabiber tanelerine benzeyen meyvelerinin, kahve çekirdeği gibi kavrulması ve daha sonra sütle pişirilmesi şeklinde hazırlanan kahve, hem kendiniz hem de sevdikleriniz için satın alabileceğiniz hediyelik ürünler arasında yer almaktadır.

Şanlıurfa’ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Ramazan Bayramı’nda restoranların bir kısmı kapalı olabiliyor. Şanlıurfa’ya yazın gidecekseniz, bavulunuza yüksek koruma faktörlü krem ile birlikte şapka ve terletmeyen giysiler koyun. Tarihin akışını değiştiren ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’yi Şanlıurfa gezi listenizin üst sıralarına ekleyin. Ören yerini ziyaret etmek için en ideal zaman ise nisan, mayıs, eylül, ekim ayları. Göbeklitepe ile birlikte Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Şanlıurfa Kalesi ve Harran Ören Yeri’nde Müzekart geçerli. Henüz Müzekart’ınız yoksa Şanlıurfa seyahati öncesinde edinmeniz bütçenize katkı sağlayabilir. Şanlıurfa’ya bayramda gitmeyi düşünüyorsanız, yoğun kalabalıkla karşılaşabileceğinizi unutmayın.

Şanlıurfa Gece Hayatı

Kendine has eğlence kültürü ile adından söz ettiren Şanlıurfa’da sıra geceleri eğlence hayatının büyük bir parçasını oluşturuyor. Gruplar halinde toplanan insanların şarkılara eşlik ettiği bu özel gecelerde leziz Urfa yemekleri ise olmazsa olmaz.Şehirde sıra gecesi konseptinde eğlence düzenleyen pek çok mekan bulmak mümkün. Akşamları canlı müzik dinlenebilecek mekanlar da oldukça gözde. Life Point, Antik Cafe ve Big Nobel şehrin önde gelen mekanlarından bazıları. Sıra geceleri, arkadaş gruplarının bir araya gelerek müzisyenlerin türküleri eşliğinde eğlenmesinin yanı sıra yemek ikramları ve bu esnada hazırlanan çiğ köftesi ile özellikle yabancı turistlerin oldukça dikkatini çekmektedir. Şehrin bir diğer eğlencesi ise dost meclisleridir. Dost meclislerinde oyunlar oynanır ve sohbetler yapılır. Urfa halkı için sıra geceleri, kendi aralarında düzenledikleri eğlenceler olsa da, şehrin kültürünü yansıtan bu geceler, yerli ve yabancı turistler için bazı otellerde ve restoranlarda da düzenlenmektedir. Bu organizasyonların yanı sıra şehirde canlı müzik hizmeti sunan işletmeler de bulunmaktadır.

Nobel Cafe

Her akşam canlı müzik hizmeti sunan Nobel Cafe, özellikle şehrin gençleri tarafından tercih edilen işletmeleri arasında yer almaktadır. Sabah kahvaltısından itibaren servise başlayan işletmede, Urfa lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfaklarından lezzetlere de yer veriliyor olması, yabancı turistlerin de işletmeyi tercih etme nedenleri arasındadır. Doğum günü kutlamalarında da sıklıkla tercih edilen mekanlar arasında yer alan Nobel Cafe’de yiyecek ve içecek hizmetinin ücreti ekonomik bulunurken, servis ücretlerinin yüksek olduğundan bahsedilmektedir.

Antik Cafe

Tavanında asılı duran plakları ve farklı dekorasyonu ile dikkat çeken Antik Cafe, canlı müzik hizmetinde de şehrin en çok tercih edilen işletmeleri arasında yer almaktadır. Alkollü ve alkolsüz içecek servisinin yanı sıra, atıştırmalık seçeneklerde sunan işletme, hem turistler hem de şehrin genç kesimi tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Türkü ağırlıklı canlı müzik hizmeti sunan işletmenin, fiyatları da oldukça uygundur.

Yıldız Sarayı Konuk Evi

Tarihi bir handa hizmet vermekte olan Yıldız Sarayı Konuk Evi, yerli ve yabancı turistler için düzenlediği sıra geceleri ile şehrin en çok tercih edilen işletmeleri arasında yer almaktadır. Tarihi binası ve avlusu ile bu işletme ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa davet etmektedir. Düzenlediği sıra gecelerinde, yiyecek ve içecek hizmeti de sunan işletmenin fiyatları da oldukça makul bulunmaktadır. Kişi başı ödenmesi gereken ortalama ücret 50 TL ile 100 TL arasında değişmektedir.

Mısra-i Berceste

Şehrin en kapsamlı işletmelerinden biri olan Mısra-i Berceste, oyun salonu ve yemek bölümü ile farklı taleplere cevap verebilmektedir. Ana yemek seçeneklerinin yanı sıra, kafe hizmeti de veren işletmede, nargile bulunuyor olması da tercih nedenleri arasında yer almaktadır. Tesiste her akşam farklı tarzları bir arada sunan canlı müzik hizmeti de verilmektedir. Fiyatları sunduğu hizmete göre ideal bulunan işletme, hem yerel halkın hem de turistlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer almaktadır.

Şanlıurfa Ulaşım

Şanlıurfa şehir içi toplu ulaşımda otobüs ve minibüsler hizmet sağlıyor. 05.45-23.30 saatleri arasında hizmet veren otobüsler şehrin tüm noktalarına kolay ulaşım imkanı sunuyor. Şehir içinde gezip görülecek yerler birbirine yakın mesafede olduğu için yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.Göbeklitepe’ye toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlamak isteyenler 100 numaralı otobüsü tercih edebilir. 10.00 ve 16.00 saatlerinde şehir merkezinden hareket eden otobüsler 12.00 ve 18.00 saatlerinde Göbeklitepe’den dönüş yapıyor.Balıklıgöl’e gitmek için Toplanma Merkezi 1- T1’den kalkan R2 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz. Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarına binmek için Urfa Kart satın alabilirsiniz. Daha hızlı ve konforlu bir seyahat için taksileri de tercih edebilirsiniz.2007 yılından günümüze dek hizmet veren Şanlıurfa GAP Havalimanı, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük havalimanlarından biri.Restoran, ATM, döviz bürosu ve 500 kişilik otopark seçeneklerine sahip olan Şanlıurfa GAP Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alıyor. Havalimanından şehir merkezine ulaşım HAVAŞ servisleri ile sağlanıyor.Uçak iniş ve kalkış saatlerine göre düzenlenen HAVAŞ seferleri ile şehir merkezine yolculuk yaklaşık 40 dakika sürüyor. Şanlıurfa merkeze daha hızlı ve kolay bir ulaşım için havalimanı önündeki taksiler de gün boyunca hizmet veriyor.

Şanlıurfa’da Nerede Kalınır? Otel Tavsiyeleri

Konaklama açısından ziyaretçilerine farklı seçenekler sunan Şanlıurfa’da konforlu otellerden konukevlerine ve butik otellere kadar birçok alternatifi değerlendirebilirsiniz.Çoğu şehir merkezinde yer alan oteller arasından bütçenize ve zevkinize göre seçim yapmanız mümkün.Kentteki pek çok otel yöresel mimariye uygun şekilde dekore edilmiş olup ziyaretçilerine nostaljik bir ambiyans sunuyor. Harran ve çevre ilçelerde yer alan konaklama alternatifleri ise şehri kapsamlı şekilde gezmeyi tercih edenler tarafından ilgi görüyor.

Dedeman Sanliurfa

Şehir merkezi 1.6 km mesafede, Şanlıurfa Otogarı 600 m mesafede, Güney bölgesinde yer alan ve Andes Dağları manzaralı otel 133 oda ve özel yüzme havuzu ile her ihtiyacınızı karşılamayı amaçlıyor.

El Ruha

Şehir merkezi 1.3 km mesafede, Balıklı Göl 100 m mesafede, Şehrin merkezinde yer alan otelin konukları, buhar banyoları, Türk hamamı, masaj ile birlikte kapalı havuzun keyfini çıkarabilir.

Akg\u00F6l Otel

Şehir merkezi 1.6 km mesafede, Şanlıurfa Otogarı 1.3 km mesafede, Sipahi Pazarı’a çok yakın bir konumda bulunan bu otel, 24 saat açık restoran ile birlikte 69 oda sunmaktadır.

Hotel Arte

Şehir merkezi 1.2 km mesafede, Şanlıurfa Otogarı 1000 m mesafede, Tarihi Hızmalı Köprüsü yakınında yer alan otel, 33 odası ve inanılmaz manzarasını sunar.

Rabis

Şehir merkezi 900 m mesafede, Balıklı Göl 800 m mesafede, Bedesten Pazarı’a birkaç adım mesafede yer alan otel, şehir manzarasına sahip 43 oda sunmaktadır.

Aslan Guest House

Şehir merkezi 1.0 km mesafede, Balıklı Göl 600 m mesafede, Şanlıurfa şehrinin merkezine 2 km mesafede yer alan bahçe manzaralı daire teras sunmaktadır.

Turkmen Konagi

Şehir merkezi 1.3 km mesafede, Balıklı Göl 100 m mesafede, Gölbaşı Parkı’nın yanında yer alan otel, bahçe manzaralı 7 odadan oluşuyor.

Elci Konagi Butik Hotel

Şehir merkezi 1.3 km mesafede, Balıklı Göl 500 m mesafede, Rizvaniye Camisi’a yakın ve Gümrük Hanı’nın yakınında bulunan bu merkezi otel, 11 merkezi oda sunmaktadır.

Şehrazat Konaği

Şehir merkezi 1.2 km mesafede, Balıklı Göl 700 m mesafede, Bu dairede mutfak ve özel bir banyo bulunmaktadır. Yakınlarda otobüs durağına ve Novada Park’a hızlı erişim sağlanmaktadır.

Hanehan

Şehir merkezi 800 m mesafede, Balıklı Göl 600 m mesafede, Aile otel, Şanlıurfa şehrinin On İki Havari Kilisesi ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi gibi görülmeye değer yerlerine gitmek için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Palmyra Boutique Hotel

Şehir merkezi 1.0 km mesafede, Balıklı Göl 500 m mesafede, Şanlıurfa şehir merkezine 15 dakikalık yürüme mesafesinde ve Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi’a yürüyerek 10 dakikadan az bir mesafede yer alan bu otel, bar, güneş terası sunmaktadır.

Şark Çırağan Konak Boutique Hotel

Şehir merkezi 1.0 km mesafede, Balıklı Göl 700 m mesafede, Bahçe manzaralı bu butik otel, Eyup Peygamber Makami ve Cami de dahil olmak üzere Şanlıurfa şehrinin turistik yerlerine yakındır.

Lariva Konakları

Şehir merkezi 1.1 km mesafede, Balıklı Göl 200 m mesafede, Şanlıurfa Arena Stadı’a kolayca ulaşabileceğiniz bu otel, özel bir banyo ile 12 odadan oluşmaktadır.

Nevali

Şehir merkezi 1.9 km mesafede, Şanlıurfa Otogarı 1.6 km mesafede, Göl manzarasını sunan konaklama tesisi On İki Havari Kilisesi ‘a yakın yer alıp kapalı havuz sunar.

Hilton Garden Inn Sanliurfa

Şehir merkezi 1.9 km mesafede, Şanlıurfa Otogarı 400 m mesafede, Spor salonu, fitness merkezi bulunan otel, gece barına sahip olup kentin tarihi merkezinde yer almaktadır.

Manici Hotel Sanliurfa – Special Category

Şehir merkezi 1.1 km mesafede, Balıklı Göl 200 m mesafede, Gümrük Hanı’a sadece 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan bu otel, bahçedeki restoran ve yüzme havuzu sunmaktadır.

You May Also Like

About the Author: admin

Copyright © 2022 Lebego1.Com » Türkiye ve Dünya'da Gezilecek Yerler. All Rights Reserved.
Rize Günübirlik Turlar